Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Sosedi - Russisk

Sosedi 1 - Øvinger

Sosedi 1 - Øvinger

Sosedi (Naboer) er et læreverk i tre bind. Det er først og fremst beregnet på russisk som fremmedspråk i videregående skole, men også for begynnerkurs på høgskole- og universitetsnivå og for kveldskurs. Verket er utarbeidet spesielt for nybegynnere med norsk som morsmål.

Handlingen er lagt til Russland, og vi treffer norske studenter som får russiske venner og opplever russisk dagligliv og kultur.

For hvert årstrinn hører det med

 • en lærebok med tekster, sanger og dikt, grammatikkforklaringer og kulturkunnskap
 • en øvingsbok med varierte øvinger til skriftlig og muntlig trening
 • CD-er eller lydfiler på nett med tekster, sanger og øvinger til bruk i klassen og som materiale til individuelt arbeid

Marit Bjerkeng har vært dosent i russisk ved Høgskolen i Finnmark. Tatiana Bräger har vært lærer i russisk ved Det Statlige Pomoruniversitet i Arkhangelsk.

Dette er øvingsboken til første bind av læreverket Sosedi (naboer), som er et læreverk i tre bind. Hver leksjon i øvingsboken er inndelt i skriftlige og muntlige øvinger som gir en viss trening i det viktigste språkstoffet i hver leksjon. Innholdet i øvingene har tilknytning til historien i læreboken. Alle muntlige øvinger er lest inn på CD-er eller de ligger som lydfiler på nett. De er lagt opp slik at de egner seg både til felles bruk i klassen, til trening i språklaboratorium og til individuelt arbeid.


Sosedi 1 - Øvinger Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 |

 • 1. Ypok 01_1.mp3
 • 2. Ypok 02_2.mp3
 • 3. Ypok 03_3.mp3
 • 4. Ypok 03_4.mp3
 • 5. Ypok 03_5.mp3
 • 6. Ypok 04_6.mp3
 • 7. Ypok 04_7.mp3
 • 8. Ypok 05_8.mp3
 • 9. Ypok 05_9.mp3
 • 10. Ypok 05_10.mp3
 • 11. Ypok 05_11.mp3
 • 12. Ypok 06_12.mp3
 • 13. Ypok 06_13.mp3
 • 14. Ypok 06_14.mp3