Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Sosedi - Russisk

Sosedi 3 - Hovedbok

Sosedi 3 - Hovedbok

Sosedi (Naboer) er et læreverk i tre bind. Det er først og fremst beregnet på russisk som fremmedspråk i videregående skole, men også for begynnerkurs på høgskole- og universitetsnivå og for kveldskurs. Verket er utarbeidet spesielt for nybegynnere med norsk som morsmål.

Handlingen er lagt til Russland, og vi treffer norske studenter som får russiske venner og opplever russisk dagligliv og kultur.

For hvert årstrinn hører det med

 • en lærebok med tekster, sanger og dikt, grammatikkforklaringer og kulturkunnskap
 • en øvingsbok med varierte øvinger til skriftlig og muntlig trening
 • CD-er eller lydfiler på nett med tekster, sanger og øvinger til bruk i klassen og som materiale til individuelt arbeid

Marit Bjerkeng har vært dosent i russisk ved Høgskolen i Finnmark. Tatiana Bräger har vært lærer i russisk ved Det Statlige Pomoruniversitet i Arkhangelsk.

Denne tredje boken skiller seg ganske mye fra de to første bindene. Språkstoffet består for det meste av autentiske tekster hentet fra russisk skjønnlitteratur - både poesi og prosa - og fra forskjellige former for sakprosa i aviser og blader. Her får leserne møte kjente navn innenfor litteratur, kunst og politikk. Alle kapitlene innledes av rammetekster der vi fullfører historien om hovedpersonene i Sosedi 1 og Sosedi 2: Stina, Nils og deres russiske venner. De inneholder også kultur- og samfunnsstoff og diskusjonsoppgaver. Gloser, grammatiske kommentarer og øvinger er denne gangen henvist til øvingsboken. Boken gir ikke bare grunnlag for språkstudier, men også for filosofering og debatt.


Sosedi 3 - Hovedbok Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Ordlister |

 • 1. 00_Tittel_kutt1.mp3
 • 2. Kapittel 1_kutt2.mp3
 • 3. Kapittel 1_kutt3.mp3
 • 4. Kapittel 2_kutt4.mp3
 • 5. Kapittel 2_kutt5.mp3
 • 6. Kapittel 2_kutt6.mp3
 • 7. Kapittel 3_kutt7.mp3
 • 8. Kapittel 3_kutt8.mp3
 • 9. Kapittel 3_kutt9.mp3
 • 10. Kapittel 3_kutt10.mp3
 • 11. Kapittel 3_kutt11.mp3
 • 12. Kapittel 4_kutt12.mp3
 • 13. Kapittel 4_kutt13.mp3
 • 14. Kapittel 4_kutt14.mp3
 • 15. Kapittel 4_kutt15.mp3
 • 16. Kapittel 4_kutt16.mp3
 • 17. Kapittel 4_kutt17.mp3
 • 18. Kapittel 4_kutt18.mp3
 • 19. Kapittel 4_kutt19.mp3
 • 20. Kapittel 4_kutt20.mp3
 • 21. Kapittel 5_kutt21.mp3
 • 22. Kapittel 5_kutt22.mp3
 • 23. Kapittel 6_kutt23.mp3
 • 24. Kapittel 6_kutt24.mp3
 • 25. Kapittel 6_kutt25.mp3
 • 26. Kapittel 7_kutt26.mp3
 • 27. Kapittel 7_kutt27.mp3