Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Sosedi - Russisk

Sosedi 2 - Hovedbok

Sosedi 2 - Hovedbok

Sosedi (Naboer) er et læreverk i tre bind. Det er først og fremst beregnet på russisk som fremmedspråk i videregående skole, men også for begynnerkurs på høgskole- og universitetsnivå og for kveldskurs. Verket er utarbeidet spesielt for nybegynnere med norsk som morsmål.

Handlingen er lagt til Russland, og vi treffer norske studenter som får russiske venner og opplever russisk dagligliv og kultur.

For hvert årstrinn hører det med

 • en lærebok med tekster, sanger og dikt, grammatikkforklaringer og kulturkunnskap
 • en øvingsbok med varierte øvinger til skriftlig og muntlig trening
 • CD-er eller lydfiler på nett med tekster, sanger og øvinger til bruk i klassen og som materiale til individuelt arbeid

Marit Bjerkeng har vært dosent i russisk ved Høgskolen i Finnmark. Tatiana Bräger har vært lærer i russisk ved Det Statlige Pomoruniversitet i Arkhangelsk.

I denne andre boken opplever de norske studentene Stina og Nils nye ting i Russland sammen med sine russiske venner. Nils går på ski, Stina prøver seg som tolk, og underveis reiser de både til Moskva og St. Petersburg. Nye områder av russisk samfunnsliv og russiske tradisjoner blir belyst, både i tekstene, i kulturkunnskapstekstene og gjennom sangene, som omfatter både kjente russiske romanser og moderne pop og rock.


Sosedi 2 - Hovedbok Del 1 | Del 2 |

 • 1. Ypok 1_01.mp3
 • 2. Ypok 1_02.mp3
 • 3. Ypok 1_03.mp3
 • 4. Ypok 2_04.mp3
 • 5. Ypok 2_05.mp3
 • 6. Ypok 2_06.mp3
 • 7. Ypok 2_07.mp3
 • 8. Ypok 3_08.mp3
 • 9. Ypok 3_09.mp3
 • 10. Ypok 3_10.mp3
 • 11. Ypok 3_11.mp3
 • 12. Ypok 4_12.mp3
 • 13. Ypok 4_13.mp3
 • 14. Ypok 4_14.mp3
 • 15. Ypok 4_15.mp3
 • 16. Ypok 4_16.mp3
 • 17. Ypok 5_17.mp3
 • 18. Ypok 5_18.mp3
 • 19. Ypok 5_19.mp3
 • 20. Ypok 5_20.mp3
 • 21. Ypok 5_21.mp3
 • 22. Ypok 6_22.mp3
 • 23. Ypok 6_23.mp3
 • 24. Ypok 6_24.mp3
 • 25. Ypok 6_25.mp3
 • 26. Ypok 6_26.mp3
 • 27. Ypok 6_27.mp3
 • 28. Ypok 6_28.mp3
 • 29. Ypok 6_29.mp3
 • 30. Ypok 7_30.mp3
 • 31. Ypok 7_31.mp3
 • 32. Ypok 7_32.mp3
 • 33. Ypok 7_33.mp3
 • 34. Ypok 7_34.mp3
 • 35. Ypok 7_35.mp3
 • 36. Ypok 8_36.mp3
 • 37. Ypok 8_37.mp3
 • 38. Ypok 8_38.mp3
 • 39. Ypok 8_39.mp3
 • 40. Ypok 8_40.mp3
 • 41. Ypok 8_41.mp3
 • 42. Ypok 8_42.mp3
 • 43. Ypok 9_43.mp3
 • 44. Ypok 9_44.mp3
 • 45. Ypok 9_45.mp3
 • 46. Ypok 9_46.mp3
 • 47. Ypok 9_47.mp3
 • 48. Ypok 10_48.mp3
 • 49. Ypok 10_49.mp3
 • 50. Ypok 10_50.mp3
 • 51. Ypok 10_51.mp3
 • 52. Ypok 10_52.mp3
 • 53. Ypok 11_53.mp3
 • 54. Ypok 11_54.mp3
 • 55. Ypok 11_55.mp3
 • 56. Ypok 11_56.mp3